Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen. Wij proberen om samen met u een oplossing te bedenken.

U kunt zowel telefonisch (06 – 36 26 98 54) als schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar:
Save Advies, In d’Hoef 94, 4631 MJ Hoogerheide.

Lees hier meer over de interne klachtenprocedure zoals wij die hanteren.

U ontvangt van ons bericht. Wanneer u het niet eens bent met ons definitieve standpunt, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consument en financiële dienstverleners. Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 36 26 98 54 of per mail: info@saveadvies.nl

Wet Financiële Dienstverlening
Sinds 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening van kracht. Deze wet regelt het vergunningstelsel en het toezicht in de wereld van de financiële dienstverlening. Save Advies voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen en is in het bezit van een vergunning onder nummer 12045100.